Hver kreds / gruppe skal stille med mindst ét postmandskab til natløbet.

Klik på "Ekstra postmandskab" for at tilføje flere.